AYDINLATMA METNİ

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Kullanıcı, MERT ELEKTRİK TAAHHÜT PANO SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ e ait http://www.mertpano.com.tr web sitesine hoş geldiniz.

 

BÖLÜM-A “KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ”

Bu bölüm, siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Aşağıdaki tanımlar MERT ELEKTRİK TAAHHÜT PANO SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ne ait http://www.mertpano.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir.

1.AÇIKLAMALAR

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek veya vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem veya işlemleri,

Site: http://www.mertpano.com.tr adresinde yer alan web sitesini,

FSEK: “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu”,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu”,

İfade eder.

2.KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

2.1. http://www.mertpano.com.tr web sitesi (bundan böyle kısaca "Web Sitesi") ve sitedeki tüm dokümanlar MERT PANO LTD. mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, “online” sisteminde görülmesine ihtiyaç duyulması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Anca, yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, web sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar doğrudan kullanıcıya aittir.

2.2. MERT PANO LTD. Web Sitesi ile link oluşturmak istendiğinde, bağlantı “linki” http://www. mertpano.com.tr ana sayfasına yönlendirilmelidir.

2.3. MERT PANO LTD., kendi Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut olanaklar dahilinde tedbir almış olmasına rağmen, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini temin etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Web Sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2.4. Web Sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber (bundan böyle kısaca "Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde MERT PANO LTD., Web Sitesinde yer alan Bilgilerin hatalı olduğu ya da bu Bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, Bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, MERT PANO LTD., yetkililerinden temin etmekle yükümlü olduğunu ve söz konusu Web Sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle MERT PANO LTD. in, herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder.

2.5. MERT PANO LTD., kendi takdirinde olmak üzere Web Sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir bilgi, belge ve hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Web Sitesinde kayıtlı kullanıcı Bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. MERT PANO LTD, Web Sitesinin hatasız olması için her türlü tedbiri almış olmakla birlikte, Web Sitesinde mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

2.6. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının MERT PANO LTD, Web Sitesinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, MERT PANO LTD, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, MERT PANO LTD, yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

2.7. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

 

 

2.8. “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca Dikkat edilecek hususlar;

2.8.1.Kullanıcı/Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan “linkler” bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin MERT PANO LTD,  ile ilgisi olmadığını ve MERT PANO LTD 'in bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak, bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi olası herhangi bir zarardan veya masraftan, MERT PANO LTD, veya ona bağlı herhangi bir şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Web Sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin MERT PANO LTD, tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

2.8.2.Kullanıcı/Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde MERT PANO LTD, veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, MERT PANO LTD in bu materyallerle ilgili olarak ilgili “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun” düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların MERT PANO LTD' in izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

2.9.Web Sitesinde yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve panolar üstündeki model yazıları, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri vd. ilgili mevzuat ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, MERT PANO LTD' in logosunun veya Web Sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya Web Sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten MERT PANO LTD' in veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

2.10. MERT PANO LTD, Web Sitesinde, bu Madde 2 de belirtilen Kullanım Şartlarının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

2.11.Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

2.12 Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce işbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metnini” okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 BÖLÜM-B GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.GİRİŞ

 Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu “Aydınlatma Metni” ve MERT PANO LTD bünyesindeki yazılı Politikalar ile yönetilen süreçte hedeflenen; nezdimizde kayıtları tutulan ilgili kişilerin kişisel verilerinin “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” başta olmak üzere mevzuata uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

2.TANIMLAR

 İşbu “Aydınlatma Metninde” içerik aksini gerektirmedikçe aşağıda belirtilen tanımlamalar geçerlidir:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örneğin. Ad, Soyadı, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası)( Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir).

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 MERT ELEKTRİK TAAHHÜT PANO SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “Şirket" veya “MERT PANO LTD”) Veri Sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (bundan böyle kısaca “KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

 

  1. MERT PANO LTD., TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kimlik bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, fatura bilgileriniz.

İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, bize iletişim için bildirmiş olmanız durumunda yerleşim adresiniz, sosyal medya hesap iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere Şirket’e iletmiş olduğunuz her türlü iletişim bilgileriniz.

 

Ürün ve Hizmet Bilgileri: Şirketimiz ’den geçmişte veya güncel olarak talep ettiğiniz ve aldığınız ürün ve hizmetlerin detayları.

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi bilgisi.

Müşteri İşlem Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında Şirket’e iletilen sözlü/yazılı veya elektronik ortamdaki bilgiler.

Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, Web Sitesi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

Pazarlama Verisi: Ürün veya hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz, anketler, çerez kayıtları, verdiğiniz ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya Web Sitesi tarafından yapılan aramalar.

Finansal Veriler: Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin tüm bilgiler.

Görsel ve İşitsel Veriler: Web Sitesi kayıtları, belirli hizmet noktalarında can, mal ve işlem güvenliğinin sağlanması için konumlandırılan kameralar tarafından kaydedilen kayıtlar.

Hukuki İşlem ve Uyum Verileri: Adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler, Mert PANO tarafından başlatılan adli süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ VE KULLANIM AMACI

 Kişisel verileriniz (i) yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) Web Sitesi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

5.1. Ürün ve Hizmet Geliştirme Faaliyetleri

5.1.1.Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla KVKK’da belirtilen meşru menfaatlerimize ilişkin hukuki sebep çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

5.1.2.Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.).

5.1.3. Dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.

5.2.Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması

Şirketimiz kimlik, iletişim, pazarlama ve ürün ve hizmet verilerinizi, KVKK’da yer alan açık rızanızı sağlamanız hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki şekillerde işleyebilmektedir

-Pazarlama stratejisi belirlemek,

-İstatistiki bilgiler üretmek,

-Tekilleştirme yapmak,

-Veri tabanı oluşturarak listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

-Tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, 

-Müşteri/potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi, planlanması ve/veya icrası,

 -Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, size özel teklifler oluşturmak,

- Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,

-Talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamalarının (Beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi) gerçekleştirilmesi.

 

Yukarıda belirtilen her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız. Açık rızanınız her zaman geri alabilirsiniz.

5.3.Finansal Operasyonun Yürütülmesi

Şirketimiz; finansal raporlama, kontrol, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, ödeme ve/veya iade işlemlerini gerçekleştirebilmek, vergi ve benzeri ödeme ve mutabakat yükümlülüklerini yerine getirebilmek, finansal dolandırıcılık ve suiistimal vakalarına yönelik tedbir almak amacıyla kimlik, ürün ve hizmet ve finansal verilerinizi KVKK ‘da yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanabilmektedir.

 

 

 

5.4.Hukuka Uygunluk Denetimi

Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması,  ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz olan bilgilerinizin Şirketimizin KVKK’ da yer alan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hukuki sebebine dayanılarak kullanılması mümkün olabilmektedir.

5.5.Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

 Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda;

-Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla,

-Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için

-Meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet ve destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla,

-Açık rızanız bulunması halinde, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, satışı, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, pazarlama, kampanya, etkinlik ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız ve sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi üçüncü taraflar adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz. 

 5.6.Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

 5.6.1. KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde,

Uğradığınız zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Uğradığınız zararın giderilmesi amacıyla KVKK madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

-     Yazılı olarak bir dilekçe ile Şirket adresimize iletebilir,

-     Şirketimizin Web Sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

-     Güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden Şirkete “e-mail” atabilirsiniz (Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.)

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması MERT PANO LTD., için önemli bir konudur. MERT PANO LTD., kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

MERT PANO LTD., kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. MERT PANO LTD ’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kullanıcı/Kullanıcılar Web Sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

  1. GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MERT PANO LTD., işbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metninde” her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler ve değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metninin” Web Sitesine konulmasıyla birlikte söz konusu metin derhal geçerlilik kazanır.